Førstehjelpskurs 3 timer


Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.Førstehjelpskurs 4 timer


Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Førstehjelpskurs 5 timer


Temaene i førstehjelpskursene er tilrettelagt for den arbeidsrisiko deltagere i de ulike
yrkesgruppene kan komme i. Dette ved å tilpasse/ bytte ut noen av temaene i de ulike
yrkesgruppene. 

Førstehjelpskurs