Førstehjelpskurs 5 timer

Temaene i førstehjelpskursene er tilrettelagt for den arbeidsrisiko deltagere i de ulike
yrkesgruppene kan komme i. Dette ved å tilpasse/ bytte ut noen av temaene i de ulike
yrkesgruppene. 


Kurset passer for:

 • Alle som mangler grunnleggende kunnskap om førstehjelp
 • Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap
 • Alle bedrifter uten spesifikk risiko (ta kontakt for rådgiving)


Varighet: 5 timer
Maks antall deltakere: 15

Tema på kurset:

 • Hva er livreddende førstehjelp?
 • Frie luftveier
 • Varsling
 • Pasientundersøkelse
 • Bevisstløshet og sideleie
 • Fremmedlegeme i luftveier
 • Hjerte- lungeredning
 • Hjertesykdommer
 • Hjerneslag
 • Kramper
 • Blødninger
 • Trafikkulykke

Ønsker dere en 6. tilleggs time kan dere velge mellom følgende temaer:

 • Brannskader
 • Brudd skader
 • Kuldeskader
 • Forgiftning
 • "Snekkerulykker" (fallskader, klemskader, spikerpistolskader, blødninger)

Kontakt oss